TRANG CHỦ > TIẾP XÚC > Thông tin liên lạc

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Công ty TNHH Vật liệu Mới Kelin

Trụ sở chính

Địa chỉ nhà: 40-1 Phía Bắc của Jingxing Street, Tiexi District, Thẩm Dương, Liêu Ninh Trung Quốc

Thư điện ảnh: info@tilegrout.net

Trang web: www.tilegrout.net

 

Nhà sản xuất

Địa chỉ nhà: số 1 ngoại quan đường, tích hợp khu thương mại tự do, Thẩm Dương, Trung Quốc

Thư điện ảnh: mfr@tilegrout.net

 

Bộ phận kinh doanh

Bà Ivory He

Điện thoại/Whatsapp/Wechat: 86 15140071761

Email/Skype: Sales@tilegrout.net

 

Bộ phận R&D

Tiến sĩ Jessica Bragdon

Thư điện thoại: jessica@tilegrout.net

Bộ phận sau bán hàng

Hoa hậu Mia Bai

Thư điện thoại: mia@tilegrout.net

Sở Xây dựng

Bà Marry Yang

Thư điện thoại: marry@tilegrout.net