TRANG CHỦ > TIẾP XÚC > Tin tức

Thư

Công ty TNHH Vật liệu Mới Kelin

 

Bộ phận kinh doanh

Bà Ivory He

Điện thoại/Whatsapp/Wechat: 86 15140071761

Email/Skype: Sales@tilegrout.net

 

Bộ phận sau bán hàng

Hoa hậu Mia Bai

Thư điện thoại: mia@tilegrout.net

Sở Xây dựng

Bà Marry Yang

Thư điện thoại: marry@tilegrout.net